Начало

РДГ Велико Търново

 

Регионална дирекция по горите - гр. Велико Търново
РДГ – Велико Търново носи името на град Велико Търново, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция заема части от Средна Стара планина, Предбалкана и Дунавската равнина като граничи на север чрез река Дунав с Република Румъния, на изток с РДГ Русе и РДГ – Шумен, на юг с РДГ Сливен и РДГ Стара загора и на запад с РДГ Ловеч .
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ Велико Търново осъществява контрол върху горите на територията на област Габрово и област Велико Търново, в които попадат следните 14 общини : Велико Търново, Горна Оряховица , Павликени, Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Лясковец, Стражица, Сухиндол, Свищов, Габрово, Трявна, Севлиево, Дряново.
РДГ – Велико Търново включва 7 държавни горски стопанства и 2 държавни ловни стопанства ..Държавните горски стопанства са: ДГС Буйновци, ДГСЕлена, ДГС Плачковци, ДГС Горна Оряховица, ДГС Свищов, ДГС Габрово, ДГС Севлиево и ДЛС Росица и ДЛС Болярка.

РДГ Велико Търново  честити празника – СЕДМИЦА НА ГОРАТА- на всички лесовъди, горски служители и работници ангажирани със стопанисването  и опазването на горите в региона.
Пожелаваме Ви много здраве, усърдие и енергия в работата Ви за благото и доброто бъдеще на неоценимото ни национално богатство.
Честит празник на всички, които обичат гората и ползват нейните неизчерпаеми ресурси.

ВНИМАНИЕ!!! Считано от 01.11.2021г. ще започне поетапно обновяване на приложението за превозни билети от временен склад. В обновеното приложение ще бъде задължително към всеки билет да бъде добавена и снимка на автомобила и натоварения дървен материал.

Внимание!!! Дежурен телефон на РДГ- Велико Търново: 0882 557 600, на който да бъдат изпращани SMS съобщения при издаване на последващи билети за транспортиране на дървесина /при необходимост от многократно преместване на една и съща дървесина/. 

Внимание!!! Дежурен телефон на РДГ- Велико Търново: 0876 853 625 , на който собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, когато системата за постоянно видеобанлюдение прекъсне, и в последствие започне работа. Уведомяването става чрез SMS в срок до 30 минути след настъпване на събитието.

Внимание!!! Във връзка  с промените в чл. 14б от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии от 30.01.2012г., последно изменение ДВ.бр.89 от 12.11.2019г. В срок до 13 февруари 2020г. Всички собственици или ползватели на МПС и мобилни обекти по чл.206 от ЗГ трябва да актуализират данните по регистрацията  на GPS- УСТРОЙСТВАТА в РДГ В.Търново съобразно  новите  нормативни  изисквания.


Длъжностно лице по защита на личните данни в РДГ Велико Търново – телефон 0884 556 031,  e-mail: p.atmadzhova@rdgvtarnovo.com 


Във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19.
Викторина: „Учим и знаем за българската гора“

   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.

Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 ч. до 12:00 ч.

от 12:30 ч. до 17:00 ч.

гр. Велико Търново, ПК 5000, бул. България № 23

Телефон: 062 620 059
Факс: 062 603 058

Електронна поща: rugvtarnovo@iag.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Регламент 995