НачалоДокументиЛовностопански райони около огнищa на АЧС

РДГ Велико Търново | Документи

Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Ковачица, обособено със заповед № 11-1761/23.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 23.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Писанец и с. Осеново, обособено със заповед № РД 11-1741/21.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 22.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС ТП "ДЛС Витошко-Студена", обособено със заповед № РД 11-1735/21.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 21.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Велинград и гр. Априлци, обособено със заповед № 11-1706/19.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 20.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Забърдо, общ. Кубрат, с. Мерданя, гр. Велинград и гр. Перущица, обособено със заповед № 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Мечка и с. Просена, обособено със заповед № 11-1678/15.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Борово, обособено със заповед № 11-1675/14.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Върбино, обособено със заповед № 11-1670/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС БИСД Крачова Ливада, обособено със заповед № 11-1668/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Желява, обособено със заповед № 11-1669/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бистренци, обособено със заповед № 11-1658/12.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Ново Градище, обособено със заповед № 11-1640/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Змеица, обособено със заповед № 11-1641/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Върбица, обособено със заповед № 11-1639/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Осен, обособено със заповед № 11-1631/07.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 08.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 11-1630/07.08.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните

за отмяна и изменение на приложения към заповеди за инфектирани зони около възникнали случаи  на АЧС при дивите свине


Дата на публикуване: 08.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС с. Тетово, обособено със заповед № 11-1576/01.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС ДЛС Искър, обособено със заповед № 11-1600/02.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бела, обособено със заповед № 11-1592/02.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-49 от 05.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, с която се забранява лова в инфектираните зони около констатирани случаи на АЧС

при диви свине, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. 


Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Червена вода, обособено със заповед № 11-1570/01.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 02.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС в БИСД "Папративица", обособено със заповед № 11-1545/31.07.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространение на АЧС

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 704/25.07.2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ СТРАНА НА ЛОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ

Дата на публикуване: 26.07.2019 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПО НАДЗОРА СЛЕД КОНСТАТИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН СЛУЧАЙ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Дата на публикуване: 22.04.2019 г. изтегли
 
Указания за изработване на ями

Дата на публикуване: 05.09.2018 г. изтегли
 
Заповед № РД 09-647/16.07.2018 г. на министъра на МЗХГ, определяща мерките за биосигурност

Дата на публикуване: 18.07.2018 г. изтегли