НачалоОбяви за работа - РДГ Велико Търново

РДГ Велико Търново | Обяви за работа

Дата на валидност: 05.03.2024
Длъжност: ДПП „Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността „Специалист – горски инспектор” – 1 бр.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 06.02.2024
Длъжност: Главен експерт-контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 06.02.2024
Длъжност: Главен експерт – залесяване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.01.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността “стажант – одитор – изнесен офис Бургас” в звено „Вътрешен одит“ в Изпълнителна агенция по горите
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 28.12.2023
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор, Главен специалист - контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 27.10.2023
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “старши експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция “Финанси и управление на собствеността” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 30.10.2023
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.08.2023
Длъжност: Главен експерт – промени в горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.08.2023
Длъжност: Главен експерт-контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.08.2023
Длъжност: Главен експерт – залесяване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 26.06.2023
Длъжност: Специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 26.06.2023
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 24.04.2023
Длъжност: „Главен експерт – контрол по опазване на горските територии“
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 24.04.2023
Длъжност: „Главен експерт –залесяване и защита на горските територии“
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 06.03.2023
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността главен счетоводител в Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 06.02.2023
Длъжност: КОНКУРС за длъжността Главен експерт „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители” в дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 02.12.2022
Длъжност: Обявява за конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция “Горско стопанство” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 01.07.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Шуменско плато”, гр. Шумен.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.06.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Ловеч”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 20.06.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Русенски Лом”, гр. Русе
Звено: Изпълнителна агенция по горите
предишна страница 1 | 2 | 38 | 9 следваща страница