НачалоДейностиПредишни ръководители

РДГ Велико Търново | Предишни ръководители

 

С доклад на минисъра на финансите Петко Каравелов до княз Александър І – княз на България , за назначаване на губернски горски лесничей на Търновска губерния от 1 май 1880 година за лесничей е назначен Кирил Николов .Тази дата е установена в централния държавен архив и се смята за начало на създаването на регионална държавна горска администрация във Велико Търново

ГОРСКОТО ВЕДОМСТВО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПЕРИОД
инж.Кирил Николов 1880г.–1890г.
инж. Йордан Митрев 1898г., 1903г.- 1905г.
инж. Ст. Панайотов 1906г.
инж. В.Писаров 1940г.
инж. Димитър Бръмбаров 1946г.-1951г.
инж. Борис Начев 1951г.-1953г.
инж. Йордан Терзиев 1954г.-1971г.
инж.Христо Топалов 1971г.-1976г.
инж. Михаил Калимеров 1976г.-1981г.
инж. Христо Христов 1981г.-1991г.
инж. Цветан Търнев 1991г.-1994г.
инж. Иван Гунчев 1994г.-2003г.
инж. Параскев Радев 2003г.-2009г.