НачалоНовини 2019/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.10.2019 - Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите

Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите със заповед от 1 октомври на изпълнителния директор на Агенцията.   

През 1998 г. д-р Ценов защитава дисертация на тема „Лесовъдска характеристика и закономерности на формиране и стопанисване на дъбовите насаждения в Горско стопанство Ботевград“ в ЛТУ - София и получава образователна и научна степен „доктор“.

От 2001 г. той работи последователно като главен експерт и началник на Регионално управление по горите - София, след което постъпва в централното управление на горите. Във ведомството е назначен като  главен експерт в отдел „Стопанисване на горите“, по-късно началник на отдел „Недържавни гори и контрол върху дейности в горите“ и и.д. директор на дирекция „Горско стопанство“. 

През последните пет години е директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“.

Д-р Ценов е част от екипа, изготвил проекта на Закона за горите от 2011 г. и е съавтор на концепцията за реформа в горския сектор. Участвал е в изготвянето на проекти на наредби, концепции за стопанисване, управление и консултиране на собствениците на недържавни гори, концепция за оценка на гори и земи в горските територии, указания за стопанисване и управление на горските територии, становища, анализи и др.

Автор е на десетки научни и приложни публикации. Носител е на приз „За цялостен принос в лесовъдската практика“.

Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността зам. изпълнителен директор поради продължително отсъствие на титуляра инж. Росен Попсавов. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност